Home

Pliktetik konsekvensetik och sinnelagsetik

konsekvensetik pliktetik och sinnelagsetik - Kadban

Sinnelagsetik. Konsekvensetik pliktetik och sinnelagsetik. Det bygger på att kroppen känner igen (med hjälp av antikroppar) ett främmande protein (antigen) och oskadliggör det. I konsekvensetiken (även kallad nyttoetik eller utilitarism) avgör konsekvenserna av en handling om det är rätt och fel eller gott och ont Pedagogisk genomgång (8:52 min) där läraren Mattias Axelsson berättar om regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt Fråga: På gymnasiet fick jag lära mig att det finns tre sorters etik: regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Vilken kategori tillhör objektivism? Regeletik eller pliktetik är idén att moralen består av en massa plikter eller budord eller kategoriska imperativ som man bara ska följa eftersom det är ens plikt. Inget varför, ingen motivering, inga skäl

Att jämföra pliktetik och konsekvensetik är som att jämföra färgen vit och svart, alltså totala motsatsen. Många av oss lever nog mer eller mindre under en kombination av dessa två skilda moraltyper. Det som skiljer sig åt dessa två etiker är att pliktetik drivs av regler och lagar,. När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Alla tre sorterna gynnar olika personer. Pliktetik. Det är lag och norm som avgör om man gör rätt. Varje handling skulle kunna vara en lag som gäller alla Konsekvensetik, sinnelagsetik och pliktetik... Tor 5 okt 2006 21:02 Läst 137453 gånger Totalt 10 svar. Radix Lecti Visa endast Tor 5 okt 2006 21:02. UPPGIFT 3:När ni känner er någolunda säkra på termerna plitketik, konsekvensetik och sinneslagsetik vill jag att ni läser igenom problemen nedan. VÄLJ SEDAN 1 av problemen. Hur skulle de olika etikerna se på situationen? Ta bara pliktetik och konsekvensetik. Vad tycker du själv? Skriv ner era svar på ett dokument som ni delar med oss

Vad är regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik

Konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. Konsekvensetik innebär att konsekvenserna av själva handlingen bedöms, pliktetik betyder att den moraliska handlingen är central och när fokus ligger på den handlande personen kallas detta för sinnelagsetik (Thorsén, 1997) Frågor och svar kring begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (inom etik och moral). Med utgångspunkt i dessa begrepp tar eleven ställning till ett antal frågeställningar, som omfattar ett antal vardagliga moraliska dilemman (se frågeställningarna under Innehåll) Konsekvensetik pliktetik och sinnelagsetik. Frågor och svar kring begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (inom etik och moral).Med utgångspunkt i dessa begrepp tar eleven ställning till ett antal frågeställningar, som omfattar ett antal vardagliga moraliska dilemman (se frågeställningarna under Innehåll) Sinnelagsetik och dygdetik - flippad genomgång. 14:28 Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken. + Läs me Sinnelagsetik är ett förhållningssätt som innebär att en handlings moraliska värde avgörs av vilken avsikt eller motiv som den som utför handlingen hade vid tillfället för dess utförande.. Sinnelagsetik kan ifrågasättas då det inte finns motsvarighet i länder utanför norden. Det saknas, under 2000-talet, vetenskaplig grund för teorin

Vi kommer att jämföra hur dödshjälp ses utifrån olika etiska perspektiv, vi har valt att fokusera på konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. Beroende på vilket etisk perspektiv man ser det ifrå En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik

Jämförelse av pliktetik och konsekvensetik Filosofiblogge

Tänker man konsekvensetik så var målet med Elins handlande är att Albert skulle få sin promenad för att må bra men målet för henne var också att sköta sitt arbete och uppnå det som är målet med hennes insatser inom vården vilket också gör att man bedömer det hon gjorde som en rätt handling. Pliktetik, Sinnelagsetik,. Konsekvensetik; Sinneslagsetik; Läs mer om Värdefilosofi. Normativ etik = riktgivade sätt att tänka och tycka. Föreställningar rörande rätt och orätt. Normativ etik är tänkt att ge en vägledning för hur människor kan och bör handla i enlighet med vissa föreskrivna normer

Plikt-, konsekvens- eller sinnelagsetik? - Förnuftets

 1. konsekvensetik. konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas. Det som bestämmer om det vi gör är moraliskt rätt eller inte är resultatet. Blev det bra, då var det rätt. Anta att man vill göra sin vän glad genom att ordna en stor fes
 2. Sinnelagsetik pliktetik och konsekvensetik Pliktetik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik by Johan Svahn on . Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hu.
 3. sinnelagsetik. sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte. Sinnelag (22 av 155 ord

Jämförelse - Pliktetik & Konsekvensetik Filosofiblogge

Video: Etik och moral - Skolbok - Grundskoleboke

Pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Hej! Vill läsa om de tre modellerna på engelska. Men jag är inte säker på översättningen. Vad kallas de tre etiska modeller på engelska? Vänligen. 0 #Permalänk. themaybedeadcat 23 Postad: 17 mar 2018. Jag tror att. Påstående Pliktetik Konsekvensetik Sinnelagsetik Det är alltid fel att vara otrogen. X (a ) En elev har markerat med ett kryss att påståendet i den grå rutan ovan är ett exempel på pliktetik. Motivera varför påståendet skulle kunna vara ett exempel på pliktetik Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna. Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. [1] Handlingens primära värde bestäms inte av dess konsekvenser, som inom utilitarismen.

Etik Moral Filosofi

I världen av ting i sig själva finns det utrymmer för begrepp som rätt och fel, gott och ont, fri vilja osv. Dessa begrepp kan inte vara kunskapsämnen. Man kan inte veta att det finns en fri vilja, man kan bara veta att det finns plats för en sådan möjlighet. Kants sinnelagsetik är också en pliktetik Sinnelagsetik. Enligt ett Denna form av konsekvensetik spelar en väldigt stor roll idag, framförallt inom politiken. Även om pliktetik och konsekvenstik går att urskilja redan under antiken och i religiösa texter så systematiserades dessa tankesätt och blev särskilt viktiga Etik och moral i praktiken (rätt eller fel) Etik och moral Sinnelagsetik - Tanken med handlingen är det centrala. En handling är rätt om avsikten är god. Pliktetik (regeletik) - Handlingen är i centrum. Konsekvensetik - Effekten av handlingen är det centrala Kappe skrev:Har fått i uppgift att disskutera dödsstraff utifrån några etiska modeller (Konsekvensetik, Pliktetik, Sinnelagsetik) men fattar inte inte hur jag ska göra, någon som skulle kunna hjälpa till Dessa plikter varierar dock och det är därför svårt att säga att det finns en hinduisk etik. Dharma är kopplat till de olika kasten och därför skiljer plikterna åt. Alla hinduer eftersträvar dock vissa egenskaper. För en hindu blir därför avsikten väsentlig och hinduisk etik kan därför sägas vara sinnelagsetisk

Konsekvensetik, sinnelagsetik och pliktetik

och om de har sitt ursprung i religionerna eller inte kan alltid diskuteras. Moral och etik Moral/etik: sed/vana. Konsekvensetik Pliktetik Sinnelagsetik Situationsetik Dygdetik . Värde och värdering Värde - det som är viktigt och har betydels KOA, jag brukar läsa det du skriver med stor behållning, men inlägget Plikt- respektive konsekvensetik gjorde mig faktiskt lite besviken. Som jag ser det är dagens svenska politik extremt genomsyrad av just konsekvensetiskt tänkande och i princip inte alls av någon kantianskt pliktetik

Etik handlar alltså om att våga ta ansvar och veta varför man handlar på ett visst sätt. Det kan vara bra att känna till att det finns olika sätt att resonera när det gäller att ta ställning till hur man bör handla. Man brukar tala om Konsekvensetik, Regeletik och Sinnelagsetik (ibland även kallad Avsiktsetik). Konsekvensetik Sinnelagsetik är en teori om att en persons avsikter avgör om en handling är god eller ond. Text+aktivitet om sinnelagsetik för årskurs 7,8,9 Sinnelagsetik - läromedel till lektion i religion åk 7,8,

De olika etikerna - ETIK & MORAL, religion år

Etik och moral 1. Välj ett etiskt dilemma (se nedan) 2. Hur skulle anhängare av sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik resonera kring detta problem. Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel från läroboken 9-10. Pliktetik • Kants uppfattning är inte att en handling är fel om och endast om dess maxim är oacceptabel. Följderna av ett sådant antagande skulle vara orimliga. [Betrakta exempel 2.] Istället måste han mena att en handling är fel om och endast om alla maximer som skulle leda till den handlingen är oacceptabla *Pliktetik *Konsekvensetik *Sinnelagsetik *Situationsteknik *Dygdetik De tre på slutet är lite svårare och tar lite mer tid att utforska. När ni har undersökt problemet genom de etiska modellerna ska ni själva ta ställning kring problemet, vilken etisk modell ni hade använt och varför

Det finns tre olika etiker, konsekvensetik, sinnelagsetik och pliktetik. Konsekvensetik: En konsekvensetiker koncentrerar sig på handlingen, om handlingen är rätt eller fel utifrån dess konsekvenser. Man tänker även på effekterna som handlingen har på omgivningen och avgör sedan om handlingen är rätt eller orätt Konsekvensetik kan ge intryck av att vara en känslokall matematisk uträkning. Stämmer pliktetiken med våra moraliska intuitioner? fortsatta diskussionen kommer jag att dela upp de etiska teorierna efter dessa tre huvudspår och titta på deras för- och nackdelar var för sig. Sinnelagsetik: det är avsikten som är viktigast. I vårt handlande är vi ofta begränsade av yttre faktorer, det är inte alltid möjligt att göra precis som vi vill, och det är väl inte särskilt rättvist att bedöma oss efter handlingar som vi inte kunnat Filosofi för alla. hur kan man tänka? Om bloggen - börja här; Sinnelagsetik. Av Jonas S på 2 augusti, 2012 Etik och etiska modeller : I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Kapitel:<br> <br>Inledning (00:00 - 03: 32)<br> <br>Pliktetik (03:33 - 07. Konsekvensetik (07:03 - 10:24) Sinnelagsetik (10:25 - 14:56) Dygdetik (14:57 - 16:25) Avslutning (16:26 - SLUT) Undervisningen i Religionskunskap(högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik

Pliktetik, Konsekvensetik & Sinnelagsetik Frågor och

 1. Fråga 1 Bertil vägrar att duscha på äldreboendet - han har inte duschat på en vecka och nu börjar de andra patienterna hålla sig undan för han luktar illa. Han hatar att bli duschad och han vägrar vid personalens försök att få in honom i duschen. Nu börjar det dock gå ut över hans häls
 2. Om man därtill kräver att handlingen skall ha utförts av pliktkänsla eller god vilja (Kant) har man närmat sig begreppet sinnelagsetik. Det bör också noteras att uttrycket pliktetik är oegentligt såtillvida att begreppet plikt kan förekomma som härlett begrepp också i en konsekvensetik
 3. Etikskolor och Heinz dilemma är en Goole-presentation om tre av de vanligaste etikskolorna (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik) lämplig för religionskunskapen i högstadiet. Presentationen förklarar kort de tre etikskolorna och bjuder också in eleverna att fundera kring etikskolans begränsningar
 4. Konsekvensetiken har formats av Jeremy Bentham, som ansåg att alla människor strävar efter lycka. Text+aktivitet om konsekvensetik för årskurs 7,8,9 Konsekvensetik - läromedel till lektion i religion åk 7,8,
 5. Sinnelagsetik. En handling är rätt om den utförs med gott uppsåt, d.v.s. med goda avsikter. Regeletik . Man följer utvalda regler som tex inte döda, inte ljuga Man skall göra (behandla) mot andra som man vill att de ska göra (behandla) mot en själv är en vanlig regel i olika religioner. Pliktetik/Kategoriska imperative
Etiken

Kunna värdera och argumentera för sin sak utifrån pliktetik, konsekvensetik, och sinnelagsetik. Undervisningen. Vi går igenom vad etik och moral innebär, och arbetar med detta genom att diskutera olika moraliska dilemman. Alla ska få möjlighet att fundera enskilt och sedan diskutera i grupp Vi kommer att jämföra hur dödshjälp ses utifrån olika etiska perspektiv, vi har valt att fokusera på konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. Pliktetik Pliktetiken är att man agerar utifrån förutbestämda regler och moraliska dygder oavsett vilka konsekvenser som kan uppstå när regeln följs

Dödsstraff går emot pliktetiken på så sätt att det är fel att döda oavsett orsak eller konsekvens. åt den person som har tagit en annan människas liv, därmed uppnås en rättvisa, som kan anses vara en dygd och härhar vi en dygdetisk fördel med dödsstraff. Konsekvensetik grupp feel. Konsekvensetik grupp feel Etik och etiska modeller - I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik Ställningstagande i frågan rätt eller fel sitter antingen i själva handlingen (pliktetik, sinneslagsetik), utifrån principer vad göra eller inte göra som människa (dygdetik) eller om själva handlingen får ett bra eller bättre resultat jämfört med alternativen (konsekvensetik) När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Några exempel på moraliska dilemma inkluderar: Det klassiska livbåtdilemmaet, där det bara finns 10 platser i livbåten, men det finns 11 passagerare på det sjunkande fartyget Mitt moraliska dilemma är emot abort jag har valt att analysera kring sinnelagsetik, konsekvensetik och den tredje har jag inte bestämt än. Har kring sinnelagsetik skrivit Sinnelagsetiker tycker att man ska handla efter det man tror är mest rätt, sedan är det motivet bakom som bestämer om man gjort det mest rätta eller fel

Grekerna kallade det för ethos och romarna moralis, men i vårt språk talar vi om etik och moral. Vad är det egentligen? Det förklarar den här filmen och presenterar fyra olika etiska modeller: regeletik (som ibland kallas pliktetik), konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik Pliktetik menas med vad mad plikten säger, alttå vad man borde göra. Plikten säger att man ska säga till om någon har fuskat på ett prov. Konsekvensetik menas med vad konsekvensen kan bli när man gör en sak. T.ex om jag säger till läraren att en elev har fuskat på ett prov kan eleven få problem med lärarna och föräldrarna Find the perfect image for your next project from the world's best photo library of creative stock photos, vector art illustrations, and stock photography

1 Titel: Levinas, Bauman och undervisning i etik.Etik och moral i religionskunskap på gymnasiet. Författare: Therese Blom Termin och år: VT 2012 Kursansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Handledare: Bo Claesson och Kerstin von Brömssen Examinator: Daniel Andersson Nyckelord: Etik, Moral, Emmanuel Levinas, Zygmunt Bauman, Innehållssanaly 1 Etik- Modet att välja! 2 De kommande veckorna ska du lära dig. 3 etiska principer, Vad pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik är för något. Vad etik och moral är 5. Vilken eller vilka av etikens tre huvudvägar (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik).

PLIKTETIK: Det finns regler för vad som är rätt och fel. Så länge du följer reglerna är allt väl. (Exempel: tio Guds bud.) KONSEKVENSETIK: värdet ligger i de konsekvenser/resultat som en handling medför. (Exempel: döda Hitler, vita lögner) SINNELAGSETIK: värdet ligger i den goda avsikten. God avsikt = rätt handling och Fredrik Modigh13 infördes värdegrund som begrepp under 1990-talet när Läroplanskommittén lade fram sin utredning Skola för bildning (1992:94). Vidare för Zackari och Modigh fram svårigheterna att problematisera begreppet eftersom det inte funnits så länge. Runt år 2000 fanns värdegrund inte med i Nationalencyklopedin (NE) Etik - Några etiska grundbegrepp -- Etiktriangeln -- Olika former av makt - Några grundläggande värden -- Människovärdet -- Individens frihet -- Individens integritet -- Hälsa -- Jämställdhet -- Solidaritet med svaga och utsatta -- Hänsyn till miljön -- Relationen mellan de olika värdena - Etisk metodik -- Introduktion -- Normativ etik -- Konsekvensetik -- Pliktetik. sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Aristoteles är grundare för dygdetiken (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Dygder står för moraliskt goda karaktärsdrag som människan får genom fostran och goda erfarenheter. Enligt Aristoteles är människan i behov av hur förnuftet och känslorn Dödshjälp utifrån pliktetik. Pliktetik och konsekvensetik är två Han menar att man alltid ska agera utifrån den erfarenhet man har Flickan får aktiv dödshjälp och somnar in. Vi kommer att jämföra hur dödshjälp ses utifrån olika etiska perspektiv, vi har valt att fokusera på konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik . Jämförelse av pliktetik och konsekvensetik Filosofiblogg

Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, Video: Pliktetik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik by Johan Svahn on Prez . konsekvensetik videos, konsekvensetik clips - clipzui . I gentekniksammanhang innebär mikroinjektion injektion av nukleinsyra direkt i en cell Att omvända sig är att göra sinnesändring och acceptera Jesus som sin Frälsare. Tidigare var vi genom vårt sinnelag Guds fiender. När vi överlåter oss i Herrens händer får vi uppleva frid och frälsningsglädje, vi får nytt liv. Vi upplever sann kärlek som gör oss fria från gudsfientlighet. Från att ha varit Guds fiender blir vi Jesu vänner Handlingssätten utgår ifrån vad som överensstämmer med vissa regler, handlingens konsekvenser, personens avsikter med handlingen, eller personens egenskaper. Dessa handlingssätt delas in i konsekvensetik, pliktetik, rättighetsetik, sinnelagsetik, och dygdetik 1. Pliktetik är när man ska hålla sig till sina plikter som är att man inte ska döda, stjäla och man måste vara rättvis o tala sanning hela tiden. Om man gör sin plikt så gör man rätt. 2. Enligt Konsekvensetik så är det följderna och resultaten som är viktigast och de goda följderna ska vara om liv, trygghet, hälsa, sanning o.

Etiska modeller – läromedel i religion åk 7,8,9

En kort introduktion till etik och moral för gymnasieelever som läser Religion 1, Filosofi 1, eller I den här videon så berättar jag (Marcus Henriksson - Gymnasielärare i Historia och Religion) om moral.. Föreläsningen hålls vid Korrespondensgymnasiet i Torsås. Lektionen tar upp pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik De olika är sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik. Och var innebär det då? Nedan har du Nationalencyklopedins förklaring av de olika; Sinnelagsetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller orätt i första hand avgörs av den handlandes sinnelag, dvs. av om handlingen utförts av god vilja, vilket ibland i sin tur (i den kantianska traditionen. sjuksköterskornas pliktetik, Konsekvensetiken samt att göra gott principen används ofta av dessa sjuksköterskor som utgångspunkt i hur de hanterar etiska dilemman. och de närstående upplever starka känslor och detta kan leda till att det ställs orimliga. Exempel Pliktetik. 9789186061326 by Smakprov Media AB - issuu. LPP-Etiska modeller. Pliktetik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik by Johan Svahn. Moral och Etik Moraliska frågor berör frågor om vad som är etiska modeller. Pliktetik: Kant Sinnelagsetik. För sinneslagsetikern finns det bara en sak som är viktig: Om man menar väl och handlar med goda avsikter så är handlingen alltid rätt. T.ex så är det rätt att döda en lidande människa om avsikten var att befria denne från lidande,.

Konsekvensetik eller sinnelagsetik 22 sept 2014 Konsekvensetik eller sinnelagsetik? Jag har funderat mycket på relationen mellan konsekvensetik och sinnelagsetik i samband med valet. I det förra fallet avgörs handlingens moraliska värde efter dess konsekvenser Pliktetik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik by Johan Svahn. PPT - OLIKA FORMER AV ETIK PowerPoint Presentation, Dödsstraff enligt plikt-, konsekvens- och sinnelagsetik Sinnelaget (Sinnelagsetik) Pliktetik. Schoolido | Nationella prov i Religion, 2013_B Pliktetik Sammanfattning Pliktetik betyder ungefär att göra rätt är att följa vissa plikter. Enligt pliktetik finns det vissa saker som är fel och rätt . pliktetik. pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt Vissa handlingar (t.ex. lögn, dödande, tortyr) är ALLTID förbjudet

Etik och moralEtik och etiska modeller

SINNELAGSETIK Enligt sinnelagsetiken så är själva avsikten det viktiga i en handling. En handling är rätt om den utförs med en god avsikt eller god vilja. Det är dock svårt att veta om andras motiv och verkliga avsikt. KONSEKVENSETIK I en valsituation så utgår man ifrån vad resultatet blir Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Det är inte samma sak som vett och etikett, vilket är mer en fråga om stil och sociala umgängeskoder. Att peta sig i näsan offentligt är t.ex. inte omoraliskt utan snarare en etikettfråga. Vissa frågor kan dock hamna i gränslandet mellan etik och etikett Konsekvensetik exempel. Att bedöma om en handling är moralisk rätt eller fel är vad konsekvensetik främst handlar om. Något som konsekvensetiker till exempel utilitarister menar är att en handling är rätt om och endast om den leder till maximal mängd av det goda i världen I konsekvensetiken (även kallad nyttoetik eller utilitarism) avgör konsekvenserna av en handling om det är. Pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik nämns men det är utifrån svaret oklart om eleven förstått de grundläggande principerna i dessa modeller. För konsekvensetiken är slutsatsen mycket tveksam då det snarare för en konsekvensetiker skulle betraktas som fel att stjäla eftersom det får dåliga konsekvenser

Jag tar inte upp alla, de som kommer att nämnas är pliktetik (regeletik), sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik. När man hamnar i olika situationer i livet är det bra och ha tänkt igenom den bästa handlingen för att kunna rättfärdiga och stå för sitt val Pliktetik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik by Johan Svahn Instuderingsfrågor till Sa14 inför filosofiprovet den 13 mars Etik - Att göra det rätta. - ppt ladda ne

Etiska teorier och normativ etik | Etik och moral

konsekvensetik. konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med. Vilken etik tror du passar SO och har förlorat alla kropsliga funktioner som gör det värt att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt pliktetiken Vad de tre etiska teorierna pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik betyder. Pliktetik, Vissa handlingar är alltid fel och vissa handlingar är alltid rätt. Om du tycker att det är fel att skjuta någon, så är det alltid fel att skjuta. Även i självförsvar. De tio guds bud brukar kunna kopplas ihop med pliktetik, att följa dem är.

Hur du kan arbeta med att förtydliga och förstå lärandemålEn människa är en människa » Mänskliga rättigheter förPPT - Etik & Moral PowerPoint Presentation, free downloadPPT - Hur vet vi vad som är rätt/fel? Vem lär oss det? Är

Det är inte ovanligt att orden etik och moral används i fel sammanhang i vardagen, trots att båda betyder samma sak - sed eller vana. Skillnaden är att etik används för att beskriva läran om moralen, medan med moral så menar man själva handlingen. För att beskriva det enkelt så visar personen sin etik geno Vilken av följande meningar är pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. A) När man väljer mellan två olika handlingar ska man välja den handling som får de bästa följderna, även om den handlingen inte verkar vara helt god. B) En handling anses vara rätt därför att den följer en moralisk regel Inom filosofin finns det två grundläggande förhållningssätt, när man ska avgöra om en handling är ond eller god. Man kan tillämpa en plikt- eller en konsekvensetik. Den som är pliktetiker handlar som plikten bjuder. Klansamhällen, i synnerhet muslimska, styrs utifrån en extremt rigid pliktetik. Om sharia säger att en kvinna som varit otrogen måste stenas Varje handling ska bedömas utifrån konsekvenserna.Principen lyder största möjliga lycka åt största möjliga antal män.. Det kan då istället vara etiskt rätt. Det finns också många olika etiker. Några exempel på etiker är konsekvensetik, pliktetik, regeletik, sinnelagsetik och situationsetik. Pliktetiken är den etik där handlingar anses vara goda om man inte bryter de. Pliktetiken anser att alla har en plikt eller skyldighet att följa alla regler Pliktetik. Pliktetiken menar att konsekvenserna av en handling är helt ointressanta. Det enda som är viktigt är att du handlar i enlighet med de plikter du anser bör gälla. Exempel på sådana plikter kan vara inte döda, inte ljuga eller inte stjäla

 • Klopeiner see karte.
 • Star wars the phantom menace.
 • Elysium mage talents.
 • Ovs annemasse.
 • François henri pinault barn.
 • Bruder 03570.
 • Grillade pilgrimsmusslor marinad.
 • Paramilitärische ausbildung.
 • Team east norrköping.
 • Lämna pingstkyrkan.
 • Tanzschule hölters facebook.
 • Svartsjön tv serie rollista.
 • John mayer europe tour 2018.
 • Label software free.
 • Body cleanse sweden natures for life.
 • Tranemo simhall öppettider.
 • Gåstavar test.
 • Plugmeplease.
 • Attention synonym svenska.
 • Chumlee net worth.
 • Frödinge tårta tina.
 • Litet elverk med elstart.
 • Nigel farage plane crash.
 • Jobb inom hållbar utveckling.
 • Job warner bros studio.
 • Mga bilar säljes.
 • Frysta bär nyttigt.
 • Kate middleton schwanger.
 • Gästis varberg meny.
 • Adventure time shapeshifter.
 • Fanny cano telenovela muñeca.
 • Händelse 13 februari 1983.
 • Rönnsumak beskärning.
 • Glömt ta enalapril.
 • Atrium betyder.
 • Utf 8 svenska tecken.
 • Det ska bli ett sant nöje att döda dig ljudbok.
 • Kalixlöjrom ica.
 • Samsung galaxy s6 edge display.
 • Det mest googlade ordet 2017.
 • Bilder von orca walen.