Home

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål

På den här sidan samlar RF den senaste informationen om corona och idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande. Vi svarar på några av de vanliga frågorna på vår FAQ-sida.. Om du har fler frågor om corona och idrott, kontakta RF är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor - nationellt och internationellt. RF har 72 medlemsförbund (specialidrottsförbunden, SF) som tillsammans har cirka 19 000 idrottsföreningar. RF representeras regionalt av 19 distrikt runt om i landet Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete 2005-2010). Jämställdhetsmålen som fastställdes av RF-stämman 2011 innehöll fortsatt delmål om att män och kvinnor skulle vara representerade med minst 40 procent. Här lade man också till delmål gällande ledare för barn- och ungdomsidrotten, landslagsled Riksidrottsförbundet RF når inte sina egna jämställdhetsmål, visar en genomgång som Dagens Nyheter har gjort. Enligt målsättningarna som antogs för fem år sedan skulle inget kön ha.

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kan under perioden 1-15 maj ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen

RF:s infosida om corona och idrott - Riksidrottsförbundet

2011 spikade Riksidrottsförbundet (RF) ett tydligt jämställdhetsmål: 2017 ska inget kön vara representerat med mindre än 40 procent Inom idrotten kan bestraffningsärenden, dopingärenden, ärenden om matchfixingförseelser, medlemsärenden, tävlingsärenden och övriga ärenden hanteras. Hos RF kan ärenden hanteras av följande fristående instanser. Riksidrottsnämnden (RIN) Riksidrottsnämn.. Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av RF Föreningsförsäkring Bas som är tecknad i Folksam och betald av RF. Folksam rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera försäkringen för att omfatta till exempel byggnader, material och teknisk utrustning I dokumentbanken lagrar vi RF:s stadgar, forskningsrapporter, policydokument och annat som du enkelt laddar hem genom att välja kategori och dokument nedan. Du kan också beställa tryckt material via service@rf.se. Antidopingreglementet hittar du h..

Riksidrottsstyrelsens förslag till intensifierat jämställdhetsmål för svensk idrott, som ska uppnås 2025, bifölls av årsstämman. Beslutet innebär att Riksidrottsförbundets stadgar ändras från och med den 1 juni 2021 Regeringens jämställdhetspolitik. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet.Läs mer om regeringens jämställdhetspolitik och feministiska utrikespolitik på regeringens hemsida (öppnas i nytt fönster) Jämställdhetsmålen angav att i beslutande och rådgivande organ skulle kvinnor och män skulle vara representerade med minst 40 procent. Vid Riksidrottsförbundets (RF) stämma 1995 infördes reglering i stadgarna gällande könssammansättningen i alla Riksidrottsförbundets organ Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål är att kvinnor och män ska vara representerade med minst 40 procent i alla beslutande och rådgivande organ. I rapporten framgår att detta mål varken uppnås på lokal eller nationell nivå

Riksidrottsförbundet

2.1.1 Riksidrottsförbundets övergripande jämställdhetsmål med tillhörande undermål Idrottsrörelsen har under flertalet år försökt att omvandla idé till handling gällande en ökad jämställdhet inom idrotten men i dagsläget finns fortfarande utmaningar som saktar ner arbetets utveckling (Riksidrottsförbundet, 2017c) En av dem är Riksidrottsförbundet. - Det här ska inte klassas som kvinnofråga, utan som en idrottsutvecklingsfråga. Alla oavsett kön ska kunna vara med och förändra idrottsvärlden, säger Sofia B Karlsson, sakkunnig och utbildningsansvarig inom jämställdhet och inkludering på Riksidrottsförbundet. Män och kvinnor värderas olik

Jämställdhetsmål, kvotering och könsammansättning i idrottens beslutande organ Statistik för SF (2015)Ladda ned Jämställdhet - Riksidrottsförbundet Hoppa till sidans innehål Regeringens jämställdhetsmål. Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande; Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet; Delmål 3: Jämställd utbildnin

Digitala arbetsplatsen - RiksidrottsförbundetIdrottsrörelsens terrorberedskap - Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet når inte sitt jämställdhetsmål för 2017. Därför beslutar riksidrottsstyrelsen att öka takten för jämställdhetsarbetet och föreslår kvotering. - Vill du avvika. Riksidrottsförbundet når inte sitt jämställdhetsmål för 2017. Därför beslutar riksidrottsstyrelsen att öka takten för jämställdhetsarbetet och föreslår kvotering. - Vill du avvika kostar det pengar, säger RF-ordföranden Björn Eriksson till DN

RF missar sitt jämställdhetsmål SVT Spor

I 40 år har den svenska idrottsrörelsen haft målet att nå jämställdhet, men misslyckats. Nu gör man ett nytt försök. Senast 2021 måste alla idrottsförbunden ha minst 40 procent av både. Riksidrottsförbundet har satt nya jämställdhetsmål som ska uppnås 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma. 2011 RF-stämman antar reviderade jämställdhetsmål mot bakgrund av utvärderingen av RF:s jämställdhetsarbete mellan åren 2005 och 2010. Postadress: Riksidrottsförbundet Box 11016 100 61 Stockholm Besöksadress: Skansbrogatan 7 118 60 Stockholm.

Ansökan om kompensation för - Riksidrottsförbundet

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det.. I Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål står att kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning ska värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Som exempel nämns. Idrotten och (o)jämlikheten - I medlemmarnas eller samhällets intresse? Rapporten är en analys av ojämlikheten inom föreningsidrotten. Den belyser hur förutsättningarna att föreningsidrotta skiljer sig åt mellan barn och ungdomar i Sverige beroende på inkomst, utbildningsbakgrund, härkomst, kön och bostadsort Under Riksidrottsförbundets stämma 2017 beslutades nya jämställdhetsmål för hela idrottsrörelsen. Dessa ska uppnås 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen Riksidrottsförbundet, RF, når inte sitt jämställdhetsmål för 2017. Därför föreslår riksidrottsstyrelsen kvotering i specialidrottsförbundens styrelser. - Vill du avvika kostar det pengar, säger RF-ordföranden Björn Eriksson till DN

Idrottsföreningar kan få pengar till midsommar

Det här är ett exempel på där vi ser att idrotten inte har nått sina jämställdhetsmål, säger Jenny Svender som ansvarar för jämställdhetsfrågor på Riksidrottsförbundet Regeringens som Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål. Vi vill ta ansvar för och bidra till en positiv samhällsutveckling och en jämställd idrott. Genom detta material vill vi visa på möjligheterna med att anpassa befintliga och nya ishallar för fler verksamheter, och på så vis skapa en jämställd aren I 40 år har den svenska idrottsrörelsen haft målet att nå jämställdhet, men misslyckats. Nu ska man en gång för alla nå dit. På Riksidrottsmötet röstades de nya jämställdhetsmålen.

Jenny Svender, Riksidrottsförbundet Idrottsrörelsen har under många år arbetat med jämställdhetsfrågor. Insatserna har dessutom intensifierats under senare år. I flera delar ser dagens jämställdhetsmål ut ungefärligen på samma sätt i dag som de gjorde 1989 inhämtad data som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har till förfogande. Ingen särskild undersökning har alltså genomförts. De olika källor som används får sägas vara mer eller mindre väl anpassade för att användas som uppföljning av jämställdhetsmålen. Snarare än att precist kunna svara på hu Sexton nya jämställdhetsprojekt har fått projektstöd av Riksidrottsförbundet och drar igång för att trappa upp arbetet med jämställda styrelser och beredande organ. Syftet med projekten är att ta specialidrottsförbunden närmare ett av idrottens jämställdhetsmål som handlar om jämställd representation i styrelser och beredande organ, som valberedningar Långsiktigt jämställdhetsmål - Arbetet görs tillsammans Annons. Vi vill se flera kvinnor inom ledande positioner, precis som Riksidrottsförbundets framtidsvision Strategi 2025 också strävar efter, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ. Research (PDF Available) · May 2017 with 123 Reads How we measure 'reads

Idrottsrörelsen misslyckas med jämställdhetsmålen - DN

Juridiska instanser - Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundets och idrottsrörelsens verksamheter bör förverkliga denna politiska strävan. Vårt övergripande jämställdhetsmål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden Vid riksidrottsmötet 2017 i Karlstad beslutades om nya jämställdhetsmål för den samlade idrottsrörelsen. Målen innebär bland annat att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i idrottens beslutande organ, vilket också ska införlivas i Riksidrottsförbundets stadgar år 2021 Riksidrottsförbundets senaste jämställdhetsmål, antaget av RF-stämman 2017, på höjd ambitionsnivå inom idrottsrörelsen men också att kvinnor och mäns förutsättningar inom idrotten fortfarande är olika. Kartläggningar av den svenska befolkningens idrotts- och motionsvanor visar at Svensk idrott har inte nått sina jämställdhetsmål. Därför behövs nya krafttag för att förändra strukturer, kulturer och styrsystem. Det anser Sofia B Karlsson, jämställdhetsresurs på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Tillsammans med Musse Hasselvall, programledare och kampsportsprofil som sadlat om till ridning, talar hon om jämställdhet i idrottens olika rum. 2011 spikade Riksidrottsförbundet målsättningen att senast 2017 skulle minst 40 procent av alla ledare på alla nivåer vara kvinnor. Det övergripande jämställdhetsmålet,.

Från Riksidrottsförbundet delas pengarna ut till de olika specialidrottsförbunden, det vill säga till respektive idrotts centralorganisation. Det innebär att Riksidrottsförbundet har stor makt att påverka utvecklingen av svensk idrott. För sex år sedan satte Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål som skulle vara uppfyllda till maj 2017 Det är tur att Riksidrottsförbundet (RF) antog nya tuffa jämställdhetsmål för idag kom domen över hur det ser ut just nu i svensk idrott och det är deprimerande läsning. Centrum för idrottsforskning presenterade idag sin årliga uppföljning av statens stöd och till idrotten och i år hade de i uppgift att titta närmare på jämställdheten Damlandslaget har fler meriter än herrarna men har fått nöja sig med smulor när det kommer till ersättning. Regeringen kan kräva av både svenska bolag och statliga medel att finansiera jämställt - men var är de utlovade krafttagen, skriver Nina Rung och Peter Rung, som nu anmält fotbollens löneskillnader till Diskrimineringsombudsmannen, DO Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Idrottsrörelsen arbetar mot jämställdhetsmål 2025 som fastställdes vid RF-stämman 2017 - Idrottsrörelsens, liksom samhällets, jämställdhetsmål riskerar at... t osynliggöra en viss aspekt av kön, könsidentitet, och exkludera vissa grupper av individer, transpersoner. Vi behöver därför både kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och samtidigt verka för att hantera kön ur ett bredare, mer transinkluderade sätt

Så bildar ni idrottsförening - Riksidrottsförbundet

Det visar den enkät till 762 idrottsföreningar som är grunden i Riksidrottsförbundets studie med syfte att belysa det kvalitativa jämställdhetsmålet flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott Jämna ut antalet kvinnor och män i era styrelser och valberedningar - annars blir ni av med era pengar. Det drastiska förslaget kan snart bli verklighet i svensk idrott. Sportbladets. År 2017 skulle inget kön vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbundens styrelser. Det målet satte Riksidrottsförbundet, RF, 2011. Men nu är det 2016 och fortfrande har i princip ingenting hänt och RF ser ut att misslyckas med sina jämställdshetsmål. Det rapporterar Dagens Nyheter. - Tyvärr är det så, säger Björn Eriksson, RF:s ordförande, till DN

Dokumentbank - Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet (RF) antog idrottens idéprogram Idrotten vill, på RF- Av idrottsrörelsens jämställdhetsmål, antagna 2017, framgår att träning och tävling i högre grad ska ske könsblandat. Denna ambition hoppas kunna bidra till ökad inkludering av de som identifierar sig som kvinnor/flickor, män/pojkar och icke-binära Svensk idrott har inte nått sina jämställdhetsmål. Därför behövs nya krafttag för att förändra strukturer, kulturer och styrsystem. Det anser Sofia B Karlsson, jämställdhetsresurs på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Ökat stöd i regeringens budget - RiksidrottsförbundetFortsatt dialog med Folkhälsomyndigheten

Det rimmar väl både med SGF:s förändringsarbete inom Vision 50/50 och med Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål för hela Idrottssverige, säger Maria Möller. Maria Möller, medlem i Huvudstadens GK och Mölle GK, var valberedningens kandidat till ny ordförande och valdes av en enig förbundsstämma Gustavsson menar att det är fel av Riksidrottsförbundet att normalisera slöjan, ett plagg som ger uttryck för värderingar som hon menar bryter mot RF:s egen värdegrund. RF fastställde vid sin stämma 2017 jämställdhetsmål , vilket bland annat innefattar påståendet att pojkar och flickor, män och kvinnor ska kunna idrotta och delta i sportaktiviteter på lika villkor Idrottsrörelsens jämställdhetsmål I idrottsrörelsens jämställdhetsmål, att uppnå 2025 står bland annat följande: • Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. Idrotten ska utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap Idrottsrörelsens, liksom samhällets, jämställdhetsmål riskerar att osynliggöra en viss aspekt av kön, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.. Idrottsförbund i Sverige ska kunna utgå ifrån könsidentitet i stället för juridiskt kön när de sätter ihop sina styrelser. Den anvisningen kommer Riksidrottsstyrelsen med

Riksidrottsförbundet har satt upp ett antal jämställdhetsmål som ska nås till 2017. - Vi har aviserat att vi får svårt att nå vissa av dessa mål Svensk idrott har inte nått sina jämställdhetsmål. Därför behövs nya krafttag för att förändra strukturer, kulturer och styrsystem. Det anser Sofia B Karlsson, jämställdhetsresurs på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Tillsammans med Musse Riksidrottsförbundet (RF) har satt upp ett antal jämställdhetsmål som ska nås till 2017. Bland annat gällande ledare på landslagsnivå. det inte händer dramatiska saker,. Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ Riksidrottsförbundets FoU-rapport 2017:2 På RF-stämman 2017 antogs nyformulerade jämställdhetsmål, som övergripand

Riksidrottsförbundet inför könskvotering - Nyheter Ida

 1. Följande är utdrag från RF:s stadgar som relaterar till antidopingarbetet. Varje avsnitt anger kapitel och paragraf som källhänvisning.Mer om regelverket finns i idrottens antidopingreglemente 8 kap Föreningarna 5 § ÅliggandenFörening ska 1. följa.
 2. Proposition om jämställdhetsmål > Jämställdhetsmål, förslag > Motion från medlem > Styrelsens svar på motionen > Verksamhetsplan 2019 (justerad) > Budget 2019 (justerad) > ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2018-03-17. Protokoll från ordinarie förbundsstämma > Kallelse och föredragningslista > Verksamhetsberättelse 2017 (justerad) >

Sveriges jämställdhetspolitik - Jämställdhetsmyndighete

Riksidrottsförbundets och därmed hela idrottsrörelsens jämställdhetsmål ska nås 2025. Varje förening och varje förbund har sitt ansvar för att vi gemensamt ska nå målet. Utbildningen är praktiskt uppbyggd där du/ni får möjlighet att ta nästa steg för en mer jämställd förening. Utbildare förmedlar kunskap om hur n 2011 spikade Riksidrottsförbundet målsättningen att senast 2017 skulle minst 40 procent av alla ledare på alla nivåer vara kvinnor. Dit nådde man inte och vid Riksidrottsmötet 2017 sköt.

Frågor och svar - Riksidrottsförbundet

 1. yz workroom list-jz updated 20200103. Jz-Search20190724. jz-Searchpage-2019072
 2. Skapad: 20 SEP 2013 10:22 Alkohol och tobak - I Klimatmatchen ska lag och träningsgruppers samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt till träningar och tävlingar, säger Katarina Bååth från Energikontoret Regionförbundet Örebro, som är projektledare för tävlingen
 3. jämställdhetsmålen till 2017. RF OCH SISU IDROTTSUTBILDARNAS LÅNG - SIKTIGA MÅL 2016-2017 RF och SISU genomför dialoger med samtliga SF och identifierar utifrån deras behov insatser för att stödja utvecklingen mot idrott hela livet. Dialo­ ger genomförs också med alla landsting/regioner och samtliga 290 kommuner avseende förutsätt
 4. Meny. LathaTest. Test Trupp; Vaccinera klubben; Vaccinerade klubbar; Hem; Nyheter; Kalender; Gästbok; Medlemmar; Mediearkiv. Bilder; Dokument; NewsListwFeed.

Riksidrottsförbundet skruvar upp takten i jämställdhetsarbetet och inför kvotering i specialförbundens styrelser på riksnivå. Kravet är att inget kön ska vara representerat med mindre än. Riksidrottsförbundet har antagit jämställdhetsmål för svensk idrott. Det övergripande målet säger att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. I helgen som gick valde förbundet en ny ordförande, förre rikspolischefen Björn Eriksson Jenny Svender, som är jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet, är kritisk till att det är olika arvoden. - Jag tänker att det inte rimmar med de jämställdhetsmål som idrotten. Den åländska idrottsrörelsens jämställdhetsmål 6. 3 Inledning En av föreningsidrottens grundpelare är att idrotten ska vara öppen för alla. Alla, oavsett kön, ska ha lika möjligheter att utöva idrott. En jämställd idrott betyder att kvinnor och män, flickor och pojkar

Lång väg kvar till jämställd idrott forskning

 1. Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.Alla idrottsutövare s..
 2. Riksidrottsförbundets Jenny Svender tycker att skillnaden är oacceptabel. - Jag tycker att man ska följa de jämställdhetsmål som idrotten självt har ställt upp och som tydligt säger att.
 3. Läs mer om idrottsrörelsens jämställdhetsmål som fastställdes vid RF-stämman 2017. Publicerad: 12 NOV 2019 10:46 SKRIBENT: Peter Hållsten EPOST I samarbete med Parasport Sverige har SISU och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial som ska stödja och vägleda tränare som möter idrottare med funktionsnedsättning.
 4. st 40 procent av alla ledare på alla nivåer vara kvinnor. Dit nådde man inte och vid Riksidrottsmötet 2017 sköt man fram jämställdhetsmålet till 2025. För Svenska skidförbundet har siffrorna varit särskilt dystra ur ett jämställdhetsperspektiv
 5. Som idrottsledare, kompis eller anhörig kan det vara svårt att uppmärksamma en person som dopar sig. Det finns dock ett antal kännetecken man ska vara uppmärksam på. Var för sig är kännetecknen förstås inte något bevis på missbruk av anabola androgena.
 6. vilken utsträckning RF:s egna jämställdhetsmål hade uppnåtts. Från och med budgetåret 1995/96 avsätts medel för specialidrott inom gymnasieskolan. RF fördelar medlen till de kommuner som enligt beslut av Statens skolverk anordnar riksidrottsgymnasier. 3.2 Den svenska idrottsrörelsen 3.2.1 Sveriges Riksidrottsförbund och des

Kortison (glukokortikoider) är förbjudet i samband med tävling när det administreras oralt (genom munnen i form av tabletter eller lösning), rektalt (via ändtarmen), intravenöst eller intramuskulärt och kräver därför dispens, i enlighet med WADA:s Inte.. KOMMENTAR FRÅN RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Övergripande var kampanjen en förstärkning till det intensifierade jämställdhetsarbete som Riksidrottsstyrelsen beslutade om i augusti 2016. Under 2017 togs det beslut om nya jämställdhetsmål och nya stadgeformuleringar för SF (Svenska Föreningslivet) i deras styrelser föreliggande jämställdhetsmål. Därefter tecknas en bild av den forskning som har gjorts i anslutning till uppsatsens syfte. Avslutningsvis preciseras undersökningens övergripande Riksidrottsförbundet, vilka huvudsakligen representerade idrotterna tennis, bordtennis och golf Riksidrottsförbundet som har ansvaret att fördela pengarna vidare till sina medlemsförbund har enligt egen utsago misslyckats med att nå sina jämställdhetsmål de senaste åren. Av den här anledningen har regeringen åter begärt att få en översyn av hur statliga medel fördelas mellan olika grupper i samhället

Hovrätten avvisar stämningsansökan - Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet 8 mars 2020. Visa publikation. Visa publikation. Vem bestämmer? Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ Riksidrottsförbundet 2017. Visa publikation. Utmärkelser och priser. Årets idrottsalumn 2019 Idrottshögskolan, Umeå universitet. feb 2020 Riksidrottsförbundet anger i sin policy att idrotten bedrivs som en självständig folkrörelse, som bl. a markeras av att den är ideell, demokratisk, Basket uppfyller RF:s jämlikhetsmål och jämställdhetsmål Låt oss först konstatera att omkring 53% av de barn och ungdomar som spelar basket i en klubb är flickor För fyra år sedan fanns inga kvinnliga tränare i skidförbundets olika A-landslag. Nu finns det två. Och underifrån börjar det röra på sig. Alla skulle vinna på större jämställdhet. På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du samlad information om jämställdhet. Där finns bland annat idrottsrörelsens jämställdhetsmål, historiska milstolpar och frågor och svar om jämställdhet. Publicerad: 28 OKT 2019 10:25 SKRIBENT: Iréne Andersso 2011 spikade Riksidrottsförbundet målsättningen att senast 2017 skulle minst 40 procent av alla ledare på alla nivåer vara kvinnor. Dit nådde man inte och vid fjolårets Riksidrottsmöte sköt man fram jämställdhetsmålet till 2025. För Svenska skidförbundet har siffrorna varit särskilt dystra ur ett jämställdhetsperspektiv

Men vad hjälper det. Den goda viljan har funnits i idrottsrörelsen sedan 2011 när dagens jämställdhetsmål för första gången klubbades igenom på Riksidrottsförbundets stämma. 2017 var. Detta är problematiskt då jämställdhetsmål ofta åsidosätts just när de inte uppmärksammas och studeras till exempel Riksidrottsförbundet. Se exempel på utvärderingar och metoder (Hanström 1998, 2003, Nordfeldt 2008, Ungdomsstyrelsen 2013b, 2013d, Åström 2011) Riksidrottsförbundet. RFSL. Riksförbundet för homosexuellas, Även om män skrev under på jämställdhetsmål så menade de nästan alltid att det fanns individuella skäl till att just de inte kunde vara föräldralediga eller ta större del av hushållsarbetet

Dags för jämställdhet inom sportvärlden! Sportamor

 1. Karin var Riksidrottsförbundets första kvinnliga ordförande och hon tillsatte även den första kvinnliga generalsekreteraren inom Riksidrottsförbundet. Karin är initiativtagare både till Women in Sport samt svensk idrotts jämställdhetsarbete 2017 och jämställdhetsmålen mot 2025
 2. ister Stefan Löfven gjorde i samband med VM ett uttalande om att det statliga bolaget Svenska Spel och Riksidrottsförbundet.
 3. Literature Valid from: 2019 week 27 Backman Jarl Rapporter och uppsatser 3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. : ISBN: 9789144097329 Mandator
 4. 387 Likes, 5 Comments - Lina Länsberg (@linalansberg) on Instagram: #Repost @stadium_jointhemovement ・・・ Swedish male athletes get 2,9 million SEK (359000 $) more tha

Jämställdhet - Regeringen

 1. Ansökan sänds till: riksidrottsförbundet@rf.se Avtalsskrivning Avtalet för det projekt som beviljas ska skrivas under av specialidrottsförbundet, forskaren och Riksidrottsförbundet. Av idrottsrörelsens jämställdhetsmål för 2017 framgår att all idrottslig verksamhet ska ha ett jämställdhetsperspektiv
 2. Pinsamt, sade Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson om jämställdhetsarbetet inom svensk idrott, under sitt öppningsanförande på Riksidrottsmötet i Karlstad. Dagen därpå tog idrottsrörelsen ett steg mot allas lika rättighet när man röstade igenom de nya jämställdhetsmålen
 3. Syftet med Riksidrottsstyrelsens beslut är att transpersoner ska ges större möjligheter att få inflytande inom idrotten. Idrottsrörelsens, liksom samhällets, jämställdhetsmål riskerar att osynliggöra en viss aspekt av kön, könsidentitet, och exkludera vissa grupper av individer.
 4. Jävla bög. Hora. Sluta spela som en kärring. Många är vi som har hört orden. Kanske reagerat, men ändå ignorerat. Omklädningsrummets kultur och jargong är och har länge varit en del av.
 5. Riksidrottsstyrelsen ökar takten för jämställdhet
 6. Når inte jämställdhetsmål - förbundet föreslår kvoterin
Polismyndigheten och idrotten i unik överenskommelseMixade träningsgrupper – en väg mot mer jämställd idrottArbetet trappas upp för att nå jämställda styrelser
 • Finansiell rådgivning till företag.
 • Facebook seite ohne anmeldung sichtbar machen.
 • Klonstämpel photoshop.
 • Esp8266 kjell.
 • Mullvadssyrsa.
 • Kopplingsschema stockholm.
 • Köpa äkta steroider.
 • Spårvagn lund.
 • Manipulerande barn.
 • Schienerberg mtb trail.
 • När behövs ta plan.
 • Tapir snabel.
 • Hip hop tanzschule.
 • Karpe diem konsert.
 • Griniga gamla gubbar tv serie.
 • Hair 2018.
 • Experimentalphysik uni heidelberg.
 • Iis web server download.
 • Joakim karlsson isle of man.
 • Mandalay burma.
 • Frances hodgson burnett fakta.
 • American football rules.
 • Lön anläggare lärling.
 • Kitta fönster linoljekitt.
 • Nyproduktion stockholm inflytt 2017.
 • Beyblade metal fusion leksaker.
 • När behövs ta plan.
 • M12 trench gun.
 • Witzige russische sprüche.
 • Participants bilderberg.
 • Grävling läte lyssna.
 • Jag kom direkt från tema.
 • Mäta omkrets på snoppen.
 • Blåmärken internetmedicin.
 • Hyra sportbil en vecka.
 • Italienska rivieran stränder.
 • Revlon färgbomb silver.
 • Fibromyalgi symtom.
 • Labbar händer.
 • Salomon stavar.
 • Fjällripa engelska.